Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

12.09.2022

- hlásenie miestneho rozhlasu -

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom,  že od dnešného dňa až do konca septembra bude vykonávať odpočet elektromerov v domácnostiach.


Obecný úrad na základe požiadavky MV SR žiada občanov, ktorí ubytovali vojnových utečencov z Ukrajiny, aby ich počty nahlásili na Obecný úrad v Šúrovciach na tel. číslo 033/5595 767 alebo 0918 964 680 resp. na e-mailovú adresu: surovce@post.sk.


Obecný úrad v Šúrovciach oznamuje občanom, že v našej obci prebieha výmena jódovej profylaxie -  tabletiek jodidu draselného.

Občania s trvalým a prechodným pobytom v obci si môžu jódové tabletky vyzdvihnúť v utorok 13. septembra 2022 a v utorok 20. septembra 2022 v čase od 9,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,30 hod. do 15,00 hod vo vestibule KD v Šúrovciach. Jódovú profylaxiu je možné si vyzdvihnúť aj na obecnom úrade počas úradných hodín.

Za rodinu postačuje, aby profylaxiu prevzal jeden dospelý člen.

Staré jódové tabletky je možné odovzdať pri preberaní nových alebo v ktorejkoľvek lekárni.


Úrad Trnavského samosprávneho kraja oznamuje občanom, že v termíne od 14.9.2022 do 30.9.2022 je možné pripomienkovať cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy na roky 2022/2023. Bližšie informácie su zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.

Dátum vloženia: 12. 9. 2022 15:03
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 9. 2022 15:26
Autor: Správce Webu

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií