Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 5, Šúrovce 919 25
mobil: 0908/789 998
pevná linka: 033/5595 767
e-mail:starostka@surovce.sk

03.08.2022

- hlásenie miestneho rozhlasu -

Obecný úrad v Šúrovciach oznamuje občanom, že vo štvrtok 04.08.2022 v čase od 08,00 hod. do 16,00 hod. bude prerušená dodávka pitnej vody v Šúrovciach (časť obce od koľají na Novej ulici a od koľají na Hlavnej ulici smerom ku kostolu) z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí. Občanov žiadame, aby si na uvedený čas zabezpečili dostatočné množstvo pitnej vody. Po ukončení opravy sa bude realizovať prečisťovanie potrubia, čo môže spôsobiť dočasné zakalenie vody. Ďakujeme za pochopenie.


Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava oznamuje občanom, že dňa 17.8.2022 v čase 7,30 hod. - 16,00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na ul. Hlavná, Krátka, Staničná a Valtašúrska. Zoznam domov, ktorých sa prerušenie distribúcie elektriny týka je uvedený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce. Zároveň oznamujeme občanom, ktorí sú pripojení k internetu umiestnenému na budove Hasičskej zbrojnice v Šúrovciach, že z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny dňa 17.8.2022 nebude v čase od 7,30 hod. do 16,00 hod. internet dostupný. Ďakujeme za pochopenie. 


Dozorný výbor COOP Jednota Šúrovce pozýva svojich členov na Oslavy Medzinárodného družstevného dňa „Červeník 2022“. Oslavy Medzinárodného družstevného dňa sa uskutočnia ako súčasť „Slávnosti spevu,  hudby a tanca“ v dňoch 5. -7. augusta 2022 v Červeníku. Podrobný program je uvedený na plagáte v predajni potravín COOP Jednota Šúrovce. Pre záujemcov, členov COOP Jednota Trnava, zabezpečí Dozorný výbor vstupenky na  hlavný program na nedeľu 7.8.2022. Zároveň každý člen Jednoty obdrží  poukážku na občerstvenie v hodnote 2 €. Záujemci o vstupenky sa môžu  prihlásiť na  telefónnom čísle 0907 187 310  do 4.8.2022.   

 

Dátum vloženia: 3. 8. 2022 17:51
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 8. 2022 8:15
Autor: Správce Webu

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií